Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào các phần mềm Kingsoft

No Comments

A. HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU VÀO CÁC PHẦN MỀM KINGSOFT

Để nhập dữ liệu vào các phần mềm của Kingsoft thì bạn sẽ nhấn vào Data dưới góc trái phần mềm.

Ở đây mình sẽ ví dụ phần mềm KingGmailCreator, những phần mềm khác bạn cũng sẽ làm tương tự.

Sau đó, phần mềm sẽ hiển thị ra bảng quản lý tài khoản.

Để nhập dữ liệu vào thì bạn sẽ có 2 cách.

CÁCH 1: NHẬP THỦ CÔNG

Nhấn vào biểu tượng góc trái như hình dưới ==> Add Group.

Đặt tên nhóm ở mục Group Name để dễ quản lý ==> nhấn “OK”.

Chọn lại nhóm tài khoản vừa tạo, nhấn vào biểu tượng góc phải như hình dưới ==> Add Item.

Sau đó nhập dư liệu tương ứng với từng mục và từng phần mềm ==> nhấn “OK”.

Tương tự như vậy, bạn sẽ nhập cho các tài khoản Gmail khác.

Khi nhập xong thì bạn sẽ nhấn vào X để tắt bảng quản lý tài khoản.

Cuối cùng, ở mục Farm Input bạn sẽ nhấn chọn nhóm tài khoản cần chạy.

LƯU Ý:

Mục chọn nhóm tài khoản này sẽ khác nhau với từng phần mềm, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể ở từng phần mềm.

CÁCH 2: NHẬP FILE DỮ LIỆU VÀO PHẦN MỀM

1: Bạn cần tạo một file txt để lưu các tài khoản. Format file dữ liệu sẽ khác nhau ở mỗi phần mềm, do đó bạn cần nhập dữ liệu tương ứng với mỗi phần mềm đó (sẽ có ở bài viết hướng dẫn sử dụng của mỗi phần mềm).

Dưới đây là file dữ liệu mẫu của phần mềm King Gmail Creator.

LƯU Ý:

Mỗi mục sẽ cách nhau bằng một dấu phẩy (,) và mỗi dòng sẽ là một tài khoản.

Tải file dữ liệu mẫu của phần mềm King Gmail Creator tại đây! (Bạn có thể tải file dữ liệu mẫu của các phần mềm khác trong bài viết hướng dẫn sử dụng của phần mềm đó).

2: Nhấn vào Convert (góc trên bên trái bảng database) ==> Import Csv.

Chọn file dữ liệu đã tạo ==> nhấn “OK”.

Các tài khoản đã được vào trong bảng quản lý tài khoản.

3: Nhấn X để tắt bảng quản lý tài khoản.

4: Chọn nhóm tài khoản cần chạy ở mục Farm Input.

Lưu ý:

Mục chọn nhóm tài khoản này sẽ khác nhau với từng phần mềm, bạn sẽ được hướng dẫn cụ thể ở từng phần mềm. Các mục chọn tài khoản của các phần mềm khác thường là: Account, Gmail Account, Data….

B. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BẢNG DATABASE MANAGER

B.1. QUẢN LÝ CÁC NHÓM DỮ LIỆU

B.1.1. Tạo nhóm

Nhấn vào biểu tượng góc trái như hình dưới ==> Add Group.

Đặt tên nhóm ở mục Group Name để dễ quản lý ==> nhấn “OK”.

B.1.2. Xóa nhóm

Chọn vào nhóm cần xóa, nhấn vào biểu tượng như hình dưới.

Bạn có thể chọn một trong ba lựa chọn sau:

1: Delete Group Without Data: Xóa nhóm nhưng không xóa dữ liệu bên trong nhóm (dữ liệu sẽ nằm trong mục Not in Group);

2: Delete Group with Data: Xóa nhóm và dữ liệu trong nhóm;

3: Clear Data: Xóa dữ liệu trong nhóm, nhưng không xóa nhóm;

Sau khi chọn xong thì bạn có thể nhấn “OK”.

B.2. QUẢN LÝ CÁC DỮ LIỆU TRONG NHÓM

B.2.1. Thêm dữ liệu vào trong nhóm

Để thêm dữ liệu vào trong nhóm thì chọn nhóm cần thêm ==> nhấn vào biểu tượng như hình dưới ==> nhấn vào Add Item.

Tùy phần mềm mà những mục nhập vào khác nhau. Bạn sẽ xem hướng dẫn cụ thể ở từng bài hướng dẫn của mỗi phần mềm.

B.2.2. Xóa dữ liệu trong nhóm

Để xóa dữ liệu thì bạn chọn tài khoản cần xóa (để chọn hết tất cả các dữ liệu trong nhóm thì bạn có thể chọn Select All) sau đó bạn có thể thực hiện:

  • Delete Selected: Xóa dữ liệu trong tất cả các nhóm dữ liệu;
  • Delete From All Groups: Xóa dữ liệu trong nhóm đã chọn, nhưng dữ liệu vẫn còn trong mục Not in Groups.
  • Hoặc nhấn vào biểu tượng như hình dưới của dữ liệu cần xóa.

B.2.3. Di chuyển dữ liệu từ nhóm này sang nhóm khác

Chọn dữ liệu cần di chuyển ==> Move Selected To Group

Chọn nhóm cần di chuyển ==> nhấn “OK”.

B.2.4. Copy dữ liệu từ nhóm này sang nhóm khác

Chọn dữ liệu cần copy ==> Copy Selected To Group

Chọn nhóm cần copy ==> nhấn “OK”.

B.2.5. Sửa dữ liệu trong nhóm

Nhấn vào biểu tượng như hình dưới để sửa sữ liệu bên trong.

B.3. CÁCH DÙNG THANH CÔNG CỤ TRONG BẢNG DATABASE

Nhấn vào Convert (góc trên bên trái bảng Database):

  • Import Csv: Nhập file (.txt) dữ liệu vào phần mềm;
  • Export Csv: Xuất file dữ liệu;
  • Backup: Lưu dữ liệu;
  • Restore: Khôi phục dữ liệu;
  • Export Xls: Xuất file dữ liệu dưới dạng excel;

Bài viết đến đây đã hết! Cảm ơn bạn đã theo dõi, hy vọng bài viết sẽ mang lại nhiều hữu ích cho bạn

About us and this blog

We are a digital marketing company with a focus on helping our customers achieve great results across several key areas.

Request a free quote

We offer professional SEO services that help websites increase their organic search score drastically in order to compete for the highest rankings even when it comes to highly competitive keywords.

Subscribe to our newsletter!

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.

More from our blog

See all posts
No Comments

Leave a Comment