Tag Archives: phần mềm kingsoft


Notice: Undefined index: paged in /home/sqnitaf4/kingsoft.dev/DocumentRoot/wp-content/plugins/live-composer-page-builder/modules/blog/module.php on line 3632

Hướng dẫn giải nén các phần mềm Kingsoft

Để giải nén phần mềm Kingsoft hay bạn muốn giải nén bất kỳ một file nào thì bạn sẽ thực hiện các bước…
Continue reading

Hướng dẫn lên lịch để chạy các phần mềm của Kingsoft

Để hẹn giờ chạy các phần mềm Kingsoft thì bạn cần thực hiện các bước sau: Bước 1: Nhấn vào Schedule Application. Sau…
Continue reading

Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào các phần mềm Kingsoft

A. HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU VÀO CÁC PHẦN MỀM KINGSOFT Để nhập dữ liệu vào các phần mềm của Kingsoft thì bạn…
Continue reading